💻O’zbekistonda axborot texnologiyalarni o’rni

21-asr “Axborot texnologiyalar” davri deb bekorga aytilmagan. Insonning har daqiqasi texnologiyalarga bog’lanib qolgan. Mana oddiygina misol, har kuni ertalab turib birinchi qiladigan ishimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi yangiliklar, shaxsiy xabarlarni tekshiramiz. Xo’sh, O’zbekistonda axborot texnologiyalarni o’rni qanday? Uni rivojlantirish maqsadida qanday ishlar amallarga oshirilmoqda?