21-asr “Axborot texnologiyalar” davri deb bekorga aytilmagan. Insonning har daqiqasi texnologiyalarga bog’lanib qolgan. Mana oddiygina misol, har kuni ertalab turib birinchi qiladigan ishimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi...